Kaplnka v Staškove na Grúni

Rudo Gerát, kulturológ a spisovateľ o kaplnke v Staškove: „Sochár a staviteľ Stanislav Mikovčák umiestňuje do svojich rozhľadní aj svoje sochy, čím ešte zvyšuje estetickú hodnotu týchto stavieb a povyšuje ich na prvé galérie v rozhľadniach. Tento prístup použil aj pri návrhu kaplnky v Staškove na Grúni, ktorú navrhol a postavil v roku 2014 pri príležitosti 400. výročia prvej písomnej zmienky o obci. Stavby z prí rodného kameňa vyzdobené kovovým anjelom či iným ochrancom
sú už Mikovčákovým typickým rukopisom." 

Rudo Gerát, kulturológ, spisovteľ

„Stanko je nadšený znalec všetkého, čo vonia dedovizňou, odkazom našich predkov. Snaží sa
nadväzovať na tento odkaz, pretavovať ho do podôb, zodpovedajúcich dnešku. Inšpiráciou k jeho
sochárskym začiatkom bola práve úcta k týmto dielam, pripomínajúcim nielen tvrdý život, ale aj
tvorivý fortieľ našich predkov, ktorí vedeli majstrovsky stvárňovať predmety každodenného
života. Videl som, ako tie podkovy, pánty na dverách, kľučky, motyky, haspry a iné železné kovanie berie do rúk, ako ich ohmatáva, akoby z nich čítal posolstvá z minulosti. Až potom z nich vytvára
neobvyklé spojenia a kombinácie, ktoré nadobúdajú nové významy, vytvárajú metafory s hlbokým
duchovným posolstvom. ...Jeho výtvory sú často spojené s motívom kríža ako symbolu duchovných hodnôt v našom živote. Jemnejšie kontúry vytvárajú diela s motívom anjela, ktoré smerujú naše predstavy taktiež do nadskutočných sfér.“