Kaplnka v Staškove na Grúni

Rudo Gerát, kulturológ a spisovateľ o kaplnke v Staškove: „Sochár a staviteľ Stanislav Mikovčák umiestňuje do svojich rozhľadní aj svoje sochy, čím ešte zvyšuje estetickú hodnotu týchto stavieb a povyšuje ich na prvé galérie v rozhľadniach. Tento prístup použil aj pri návrhu kaplnky v Staškove na Grúni, ktorú navrhol a postavil v roku 2014 pri príležitosti 400. výročia prvej písomnej zmienky o obci. Stavby z prí rodného kameňa vyzdobené kovovým anjelom či iným ochrancom sú už Mikovčákovým typickým rukopisom."