„Stanko je nadšený znalec všetkého, čo vonia dedovizňou, odkazom našich predkov. Snaží sa nadväzovať na tento odkaz, pretavovať ho do podôb, zodpovedajúcich dnešku. Inšpiráciou k jeho sochárskym začiatkom bola práve úcta k týmto dielam, pripomínajúcim nielen tvrdý život, ale aj tvorivý fortieľ našich predkov, ktorí vedeli majstrovsky stvárňovať predmety každodenného života. Videl som, ako tie podkovy, pánty na dverách, kľučky, motyky, haspry a iné železné kovanie berie do rúk, ako ich ohmatáva, akoby z nich čítal posolstvá z minulosti. Až potom z nich vytvára neobvyklé spojenia a kombinácie, ktoré nadobúdajú nové významy, vytvárajú metafory s hlbokým
duchovným posolstvom. ...Jeho výtvory sú často spojené s motívom kríža ako symbolu duchovných hodnôt v našom živote. Jemnejšie kontúry vytvárajú diela s motívom anjela, ktoré smerujú naše predstavy taktiež do nadskutočných sfér.“